Kinderen horen in een gezonde leefomgeving op te groeien! Thuis maar ook op school en de speelplaatsen. Helaas staat de kwaliteit van deze omgeving onder druk. Uit onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat onze ademlucht vaak veel te veel fijnstof en superfijnstof bevat. Recent onderzoek wijst b.v. uit dat fijnstof een negatieve rol heeft gespeeld bij het aantal coronadoden.

Volgens het RIVM staan ruim tweeduizend scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en sportvelden te dicht bij een drukke weg. Fijnstof ten gevolge van verkeer is hier onder meer de oorzaak. Maar uit onderzoek blijkt dat in sommige wijken wel tot 50% van het fijnstof veroorzaakt wordt door houtstook. Ook midden in een woonwijk kan de lucht veel te hoge concentraties fijnstof bevatten.

Volgens de GGD is er een ‘verhoogd risico voor de volksgezondheid’. Vuile lucht heeft natuurlijk een extra negatief effect voor kwetsbare groepen als kinderen. Dat geldt zeker voor kinderen met ademhalingsproblemen, astma etc. Alleen al 85.000 kinderen onder 6 jaar gebruiken pufjes. Zij zijn gebaat bij schone lucht in en rond scholen.

De grote vraag is natuurlijk, hoe schoon is onze lucht hier in Rheden? Rhedense luchten wil dat graag weten en is bezig met het opzetten van een project waarbij we dat gaan meten.

Binnenkort roepen we alle scholen in de gemeente op tot het plaatsen van fijnstofsensoren. Die sensoren zijn gekoppeld aan internet en meten elke 20 seconden de luchtkwaliteit bij uw school. Wilt u ook weten hoe schoon de lucht bij uw school is? Doe mee aan dit project. Help ons met het plaatsen van een fijnstofsensor buiten aan de school. De sensor wordt via een wifi-koppeling naar internet verbonden.

Scholen die meedoen kunnen de resultaten van de metingen voortdurend zelf aflezen. Door de resultaten te delen via internet kan Rhedenseluchten deze data verzamelen en gebruiken en daarmee bv. gericht rapporten opstellen. Meten is weten. Die informatie kan behulpzaam zijn bij het nemen van passende maatregelen in uw school en in de omgeving. Overigens zijn de kosten voor meedoen beperkt tot enkele honderden euro’s. Geen reden dus om niet mee te doen.

We zijn uiteraard heel graag bereid u nader te informeren over dit initiatief. Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

    Heb je vragen over het project, de meetgroepen of andere zaken?


    Reacties

    Eén reactie op “Scholenproject”

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *