Wij meten de kwaliteit van de

leefomgeving in de gemeente Rheden

Rhedense Luchten is een beweging in oprichting. Wij zijn nog maar net begonnen en willen snel groeien. Daar hebben we jouw voor nodig.

Wij vragen ons onder meer af:

Hoe schoon is de lucht die we inademen werkelijk?

Hoe zit het met de hoeveelheid fijnstof en andere schadelijke stoffen ? Waar wordt luchtvervuiling door veroorzaakt? Hoeveel geluid is er in mijn omgeving? Weet wat er in je leefomgeving speelt!

Wij gaan meten:

We streven naar meetgroepen in de verschillende dorpen in de gemeente Rheden. Wij willen ons ontwikkelen tot een burger-meetnetwerk dat met behulp van burgerwetenschap een 24/7 beeld opbouwt van de daadwerkelijke luchtkwaliteit in de wijken. Burger Science heet dat.

Want Meten is Weten!

Wat willen we bereiken?

We willen zo een context creƫren waarin bewoners, gemeente, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. En we willen die informatie inzetten om de bewustwording van het belang van b.v. schone lucht te vergroten.

Samen met elkaar voor elkaar!

Wil je ook meedoen?

Wil jij meer van ons weten of mee gaan doen? Lid worden van Rhedense Luchten is gratis! Wij zoeken in al onze zeven dorpen mensen die mee willen meten in hun eigen dorpsnetwerk, mee willen onderzoeken, mee willen praten en mee willen helpen (bv. aan de opbouw van deze website of aan de organisatie) Maar we kunnen ons voorstellen dat je eerst nog wat meer wilt weten.

Stuur een email naar of meld je aan bij info@rhedenseluchten.nl