Data Science

Hoe kun je met zelfonderzoek de bron van luchtvervuiling opsporen?

Veel meetvragen binnen Rhedense Luchten gaan over de volgende drie vragen:

  1. In welke mate is er sprake van vervuiling?
  2. Waar komt de vervuiling/

fijnstof/overlast vandaan?

3. Hoeveel draagt een bepaalde bron bij aan die vervuiling.

Om deze vraag te beantwoorden is data analyse nodig van de verschillende meetsensoren in ons gebied

Op de website van Hollandse Luchten wordt uitgelegd hoe dit proces te werk gaat. Het is geen eenvoudig proces maar een uitdaging die soms diepgaande analyse nodig maakt. Maar het is uitvoerbaar met de middelen waarover we samen de beschikking hebben. Meer weten?

Klik op de afbeelding hieronder.